Container huren almere

De gevolgen van de AVG op bedrijfsaval

Het is belangrijk dat je als ondernemer bewust bent van het afval dat je produceert. Bedrijfsafval moet gescheiden worden en je bent zelf verantwoordelijk voor de afvoer ervan. De Rijkswaterstaat Leefomgeving stelt een aantal richtlijnen over het scheiden van afval. Bepaalde soorten afval zijn gevaarlijk voor mens, dier en milieu en hier daarom moet er zorgvuldig mee omgegaan worden. Dit is voor de meesten wel bekend en de veel soorten afval zijn voor bedrijven goed te scheiden, zoals glas, textiel en groenafval. Maar wat doe je precies met papierwerk waarop vertrouwelijke persoonsgegevens staan?

De AVG

Nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 intrede heeft gedaan is het des te meer van belang om bewust met dit soort afval om te gaan. Alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon zijn persoonsgegevens. Bedrijven hebben hierin een verantwoordingsplicht. Dit betekent dat wanneer je persoonsgegevens verwerkt in je bedrijf dat je moet kunnen aantonen dat je de privacybeginselen naleeft. Is dit niet het geval dan kunnen er door de zogeheten Autoriteit Persoonsgegevens (AP) forse boetes gegeven worden. Daarnaast worden bedrijven die zich niet houden aan de nieuwe eisen bekend gemaakt door het AP, wat mogelijk reputatie schade tot gevolg heeft. Door deze strenge veranderingen is het verstandig om als bedrijf de verwerking van afval met vertrouwelijke informatie eens onder de loep te nemen. Hoe ga jij hier op dit moment mee om en kan dit beter?

Afvalcontainers huren voor alle soorten afval

Er zijn verschillende afvalverwerkers die containers aanbieden voor de vernietiging van dit soort afval. MKB-afval is zo’n aanbieder van archiefvernietiging. Wanneer je een archiefcontainer huurt dan ontvang je een speciale container. Deze wordt niet zoals standaard containers geleegd, maar heeft beveiligd vervoer en zal onder strenge normen vernietigd worden. Hier ontvang je een certificaat van waarmee je kan aantonen dat jouw bedrijf zorgvuldig omgaat met gevoelige informatie.

Je regelt dit gemakkelijk online en zit niet met een vast abonnement. Als bedrijf kan je via een persoonlijk account bij MKB-afval instellen wat voor containers je dan wilt hebben en wanneer deze opgehaald moeten worden. MKB-afvalcontainers zijn vrijwel in elke regio te bestellen. Is je bedrijf bijvoorbeeld gevestigd in Almere dan kun je via container huren almere direct een type container bestellen zoals de archief afvalcontainer. Je kan zelfs kiezen voor een combinatie van containers tegen een leuke reductie van de tarieven. Zo ben jij als ondernemer in ieder geval verzekerd van veilige en verantwoordelijke afvalverwerking.

Geef een reactie